Faktuelle oplysninger

Antallet af elever på skolen:
 

Samlet elevtal pr. 08.08.2018:  101 

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Skolen har aldersblandet undervisning i hold 1: 2. og 3. klasse, hold 2: 4 og 5.klasse

0.klasse,1.klasse og 6.klasse er selvstændige klasse.

Der er ansat 7 lærere og 1 skoleleder ved skolen.

I SFO er der 2 uddannede pædagoger, en PAU uddannet og en pædagogmedhjælper.

Føvling Skole har elever til og med 6.klasse og har derfor ingen karakterstatistik. Skolens elever fortsætter på Højmarkskolen i Holsted i fase3.