Bygninger

Skolens fysiske opbygning: Føvling Skole er opført i 1963 og er renoveret i både 1963 og 2005.

SFO er en selvstædnig bygning.

Undervisningslokalernes indretning:Skolens undervisningslokaler er indrettet efter det aktuelle behov, hvorfor indretningen ændres i løbet af året.

Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk

Føvling Skole bliver i løbet af 2015 bygget om til også at rumme Føvling Børnehave,for derefter at være et børnecenter.

Lokaleoversigt: